Właścicielem sklepu internetowego jest:


PRKING Sp. z o.o.

ul. Klimczaka 6a/4

02-797 Warszawa


tel. +48 796 677 771

e-mail: shop@prking.in (kontakt)


Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest


podanie nr. telefonu - po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie. Klienci podający skrzynkę e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. Po skompletowaniu zamówienia w wirtualnym koszyku, zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza służącego do zgromadzenia danych koniecznych do realizacji zamówienia. Przed przejściem do każdego kolejnego etapu składania zamówienia, bedą Państwo informowani, czy będzie jeszcze możliwość zmiany treści zamówienia i innych wprowadzonych danych.


Postanowienia ogólne


1. Ceny podane w sklepie internetowym PRKING.IN są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w złotych polskich

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://www.prking.in, drogą e-mailową na adres shop@prking.in lub pod numerem telefonu +48 796 677 771.

3. Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Zakup produktów w sklepie internetowym PRKING.IN możliwy jest tylko przez osoby, które ukończyły 18 rok życia.

5. Sklep internetowy PRKING.IN zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w każdym momencie jego realizacji.

6. Produkty znajdujące się w sklepie nie są ofertą zgodnie z kodeksem cywilnym. Klient składając zamówienie proponuje zawarcie umowy.

7. Sklep PRKING.IN pragnie dołożyć wszelkich starań aby oferowane produkty posiadały opis zgodny z faktycznym ich stanem, jednak nie odpowiada za nagłe zmiany wprowadzane przez producentów lub dostawców.

8. Klient ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej umowy i zwrócić towar, lecz tylko wówczas gdy nie zgadzał się on z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu PRKING.IN oraz jest on w stanie nienaruszonym.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian


Zamówienia


1. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do forym PRKING.IN

3. Sklep internetowy PRKING.IN zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem- po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty (lub przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres e-mail shop@prking.in)

b) w przypadku zamówień z poleceniem pobrania- po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Do zamówień wysyłanych "za pobraniem" wystawiana jest faktura pro-forma. Po otrzymaniu zapłaty, na jej podstawie wystawiamy fakturę VAT, która jest dosyłana pocztą.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, wysyłając e-mail na adres shop@prking.in lub dzwoniąc pod numer tel. +48 796 677 771.

7. Klient może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak towarów, które zostały wysłane lub przygotowane na indywidualne zamówienie.

8. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym - niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do sklepu.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) "za pobraniem"- przy odbiorze należność pobiera kurier lub pracownik poczty;

b) bezgotówkowo- przelewem bankowym na konto sklepu po wysłaniu zamówienia.

10. Przy każdym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Liczy się wyłącznie dni robocze, bez świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia przez sklep zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów lub kursów walut.

12. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki chyba, że opis produktu mówi inaczej.

13. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

14. Termin dostarczenia przesyłki równy jest czasowi realizacji zamówienia powiększonego o czas dostawy wybranego przez klienta przewoźnika


Gwarancje i zwroty


1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Działem Sprzedaży naszej firmy i odesłać go pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wystawioną fakturę lub paragon. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący musi skontaktować się najpierw ze Sprzedającym informując, go o fakcie odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane artykuły w stanie nienaruszonym. Nie dotyczy to towarów wykonywanych na zamówienie indywidualne, oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian. Reklamacji nie podlegają też towary uszkodzone mechanicznie lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania Towar zwrócony musi być w oryginalnym opakowaniu.


Polityka prywatności

1. Administrator sklepu internetowego www.prking.in przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) (dalej: u.o.d.o.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.). Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w danych bilingowych oraz w danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień umowy zakupu, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia umowy zakupu.
Zawierając umowę zakupu Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych.
Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.

2. Dokonanie zakupu ze stron sklepu PRKING.IN jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz polityki prywatności. Dane Kupującego są chronione poprzez Politykę Prywatności oraz odpowiednie ustawy.


Postanowienia końcowe


1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Ewentualne spory wynikające z umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.


Warunki sprzedaży hurtowej: zasady sprzedaży, warunki transportu i płatności są ustalane indywidualnie.Rodo w PRKIN Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PRKING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Wilanowska 317.

1. Jeśli udostępniają Państwo dane osobowe to będą one przetwarzane wyłącznie:

1.1. w celu realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);


1.2. w celach marketingu bezpośredniego i realizacji kontaktów biznesowych oraz handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;


1.3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, z zakresu rachunkowości i prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO;


1.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

2. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;

3. Dane mogą być przekazywane pracownikom, kontrahentom, klientom i innym spółkom powiązanym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

4Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

6. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania wystarczy wysłać maila na adres shop@prking.in z informacją” nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych „

7. Podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.